0
 • An empty cart

  You have no item in your shopping cart

Enter your keyword

post

ERASMUS+ Programul Uniunii Europene pentru educaţie, formare, tineret şi sport

ERASMUS+ Programul Uniunii Europene pentru educaţie, formare, tineret şi sport

Erasmus+ este programul prin care UE sprijină educaţia, formarea, tineretul şi sportul în Europa. Dispune de un buget de 14,7 miliarde EUR, bani cu ajutorul cărora peste 4 milioane de europeni vor putea câştiga experienţă şi avea acces la studii, formare şi voluntariat în străinătate.
Programul Erasmus+, care va fi derulat până în 2020, nu se limitează la studenţi. El reuneşte un număr de 7 programe anterioare şi oferă oportunităţi pentru diverse categorii de persoane şi organizaţii.
Erasmus+ îşi propune să contribuie la îndeplinirea obiectivelor strategiei Europa 2020 pentru creştere economică, locuri de muncă, echitate socială şi incluziune, precum şi ale cadrului strategic ET2020 pentru educaţie şi formare.
Programul urmăreşte, de asemenea, să promoveze dezvoltarea durabilă a partenerilor din domeniul învăţământului superior şi să contribuie la îndeplinirea obiectivelor strategiei UE pentru tineret.
El abordează următoarele tematici:

 • Reducerea şomajului, în special în rândul tinerilor
 • Promovarea învăţământului pentru adulţi, în special în domeniul noilor competenţe
  şi în cel al competenţelor cerute pe piaţa muncii
 • Încurajarea participării tinerilor la viaţa democratică europeană
 • Sprijinirea inovării, cooperării şi reformei
 • Reducerea abandonului şcolar
 • Promovarea cooperării şi mobilităţii cu ţările partenere ale UE

Rezultatele obţinute în urma implementării programului Erasmus+ pot fi consultate în rapoarte şi culegeri statistice, dar şi pe Platforma de prezentare a rezultatelor proiectelor Erasmus+. Aceasta oferă informaţii în legătură cu majoritatea iniţiativelor finanţate şi prezintă bune practici şi poveşti de succes.

No Comments

Add your review

Your email address will not be published.