0
  • An empty cart

    You have no item in your shopping cart

Enter your keyword

POTENȚIALUL ȘI OBIECTIVELE INVESTIGATE ÎN CARE NE SPECIALIZĂM

PROMOVATE DE INSTITUȚIILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR DIN ȚARĂ ȘI PESTE HOTARE

ELABORAREA PROFESIONISTĂ A TEZELOR DE DOCTOR ȘI DOCTOR HABILITAT

Apariţia şi evoluţia cercetărilor în limitele tezelor de doctorat şi tezelor de doctor habilitat a accentuat interesul umanităţii faţă de ştiinţă, în ansamblu, şi faţă de cunoştinţe, în special. În condiţiile lipsei de timp ai doctoranţilor, SuperTeze este soluţia optimă de realizare a acestei cercetări ştiinţifice.

ELABORAREA PROFESIONISTĂ A TEZELOR DE LICENȚĂ

Fiind o expresie sintetică a finalităţii primului ciclu de studii universitare, se impune necesitatea scrierii unei teze de licenţă. Iată de ce, tezele de licenţă elaborate de către SuperTeze au UN CARACTER TRIPLU: ŞTIINŢIFICO-INFORMATIV, INSTRUCTIV-DIDACTIC ŞI PRACTIC.

ELABORAREA PROFESIONISTĂ A TEZELOR DE MASTER / MAGISTRU

Pentru marea majoritate a studenţilor care urmează ciclul doi al studiilor superioare, scrierea tezei de master / tezei de magistru este o posibilitate de a-şi demonstra calităţile practice acumulate de pe urma procesului de studii. Iată de ce SuperTeze, pune accentul pe îmbinarea generalităţilor teoretico metodologice şi aplicaţiilor practice, pe care tema selectată pentru cercetare, o cere.

ELABORAREA PROFESIONISTĂ A TEZELOR DE AN

Prin elaborarea acestor tipuri de lucrări, SuperTeze încearcă accentuarea importanţei acestora pentru PREGĂTIREA TEXTELOR DE LECŢII, ÎN ELABORAREA ŞI PERFECŢIONAREA CURSURILOR NORMATIVE ŞI SPECIALE, A INGINERIEI CURRICULARE PE OBIECTE, A GHIDURILOR METODICE ETC.

bg-student

FĂ PRIMUL PAS PENTRU A NE CUNOAȘTE

Cu ajutorul SuperTeze vei înţelege miza ştiinţifico-didactică a procesului de studii. În tot acest răstimp, începând cu anul 2001, SuperTeze a devenit un partener de încredere pentru studenţi şi masteranzi în pregătirea pentru seminare, colocviu, examen, în elaborarea tezelor de an, de licenţă, de magistru.

CONTACTEAZĂ

DESTINAȚII DE CERCETARE

DOMENIILE ȘTIINȚIFICE ÎN CARE NE SPECIALIZĂM

SuperTeze

În linii generale cei şaisprezece ani ai SuperTeze întruchipează deja din plin substanţa cercetării şi tradiţiei ştiinţifice.
Pot să afirm că în în tot acest răstimp, am evoluat de la teze simple la complexe, de la instabil la stabil, de la semiprofesionalism la profesionalism, etc., devenind pentru mine (SuperTeze) o tradiţie de a mă impune ca un profesionist în elaborarea la comandă a tezelor de an, tezelor de licenţă, tezelor de master / tezelor de magistru, tezelor de doctor şi tezelor de doctor habilitat. Iată de ce, valoarea SuperTeze se află în strînsă concordanţă cu competenţele acumulate şi cu aprecierile date de către comanditarii lucrărilor, adică de studenţi, masteranzi, doctoranzi, profesori, politicieni, instituţii şi organizaţii politice, funcţionari publici etc. Iată de ce consider că perfecţionarea de mai departe a activităţii SuperTeze necesită noi iniţiative şi eforturi investigative şi organizaţionale.

ULTIMELE NOUTĂȚI

EVENIMENTELE ȘTIINȚIFICE IMPORTANTE